Menu

Familieopstellingen

In mijn praktijk in Amsterdam, werk ik al jaren met familieopstellingen. Het kan zijn dat we ons in de hulpvraag bewust worden dat de dynamiek van het familiesysteem ook een rol speelt. Feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan in de familiegeschiedenis kunnen bij volgende generaties in de energie voelbaar zijn. We zijn ons dat echter vaak niet zo bewust omdat dit de vanzelfsprekende ‘werkelijkheid ‘ is die we ons hele leven al kennen.

Contact opnemen

Positiebepaling

Om onze plek in te kunnen nemen of het leven vol te kunnen leven, kan het van belang zijn om te onderzoeken of er zich in het familiesysteem feiten voor doen die er voor zorgen dat de energie stagneert of ons extra belast met ‘dingen’ die eigenlijk niet van ons zijn. Door kleine opstellingen met positie bepaling van belangrijke personen uit het familiesysteem, kunnen we onderzoeken wat er nodig is om hier meer helderheid over te krijgen en wat het vraagt om de energie weer stromend te krijgen.

Werkwijze

Tijdens deze familieopstellingen hebben we aandacht voor de verschillende posities die door een ieder uit het systeem moet worden ingenomen. Daarnaast kijken we naar de ordening binnen deze posities, wie staat op welke plek. We kijken naar de balans tussen geven en nemen en naar wat er helder is met betrekking tot het dragen van verantwoordelijkheid door een ieder.

Het op deze manier kijken naar wat zich aandient binnen je vraagstelling kunnen we niet alleen toepassen op je familiesysteem, maar ook op het systeem van de werkomgeving of organisatie waar binnen je werkt.

Contact opnemen